Our Products

หลอด LED T8

หลอด LED T8

ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานที่

– ใช้หลอด LED ได้ง่ายเพียงแค่เปลี่ยนจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ (G13)

– ประหยัดพลังงานได้ถึง 70%

– ตัวประกอบกำลังสูง

– อายุการใช้งานยาวนานถึง 40,000 ชั่วโมง

– เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ไม่มีปรอท และไม่มีรังสียูวี)

– ใช้ภายในบริเวณอาคารเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ "Lighting Fixture"

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Flood Light

LED MR16

อุปกรณ์LEDชนิดกันน้ำ (สำหรับไฟรักษาความปลอดภัย)

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Lighting Fittings

อุปกรณ์ติดตั้งไฟถนน LED

หลอด LED

หลอด LED แบบป้องกันการระเบิด เพื่อการตรวจสอบภายใน (Tanklight)

อุปกรณ์ติดตั้งหลอดไฟ LED

อุปกรณ์ติดตั้งไฟถนน LED

โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Lighting Fittings

โคมตะแกรงฝังฝ้า

ชุดป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพอากาศอุปกรณ์ส่องสว่างแบบ LED

โคมตะแกรงติดลอย

โคมLEDป้องกันการระเบิด

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED (ไฟฉุกเฉิน)

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Lighting Fittings

หลอดเทียน LED

หลอดไฟ LED ซีรี่ส์ไฟสีเหลือง

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Lighting Fittings