Our Products

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Flood Light

LZIB (Floodlight)

– สามารถลดการสิ้นเปลืองพลังงานได้มากกว่า 70% เทียบกับหลอดปรอท

– มีน้ำหนักเพียง 17 กก. (LZIB130841) 44% มีการลดลงของน้ำหนักเมื่อเทียบกับหลอดปรอท (HZAB40941: 24 กก.)

– ความกว้างของการกระจายแสงเช่นเดียวกับหลอดไฟปรอทและระดับความส่องสว่างที่ดีขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีออพติคอลที่เป็นเอกลักษณ์

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ "Lighting Fixture"

อุปกรณ์LEDชนิดกันน้ำ (สำหรับไฟรักษาความปลอดภัย)

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Lighting Fittings

หลอด LED

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Lighting Fittings

ชุดป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพอากาศอุปกรณ์ส่องสว่างแบบ LED

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Lighting Fittings

โคมตะแกรงติดลอย

LED MR16

โคมตะแกรงฝังฝ้า

อุปกรณ์ติดตั้งไฟถนน LED

หลอด LED T8

โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น

โคมLEDป้องกันการระเบิด

หลอดไฟ LED ซีรี่ส์ไฟสีเหลือง

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Lighting Fittings

หลอด LED แบบป้องกันการระเบิด เพื่อการตรวจสอบภายใน (Tanklight)

อุปกรณ์ติดตั้งไฟถนน LED

อุปกรณ์ติดตั้งหลอดไฟ LED

หลอดเทียน LED

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED (ไฟฉุกเฉิน)