ผู้ประสานงานทั้งหมดของวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย

การตอบสนองคำขอของลูกค้าเป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงมากที่สุด เราไม่เพียงแค่จัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
แต่เรายังค้นหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน

สำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเรานำเสนอผลิตภัณฑ์การอนุรักษ์
พลังงานขั้นสูงและ บริการ เครื่องประหยัดพลังงาน, ไฟ LED, รีไซเคิลเคมี ฯลฯ