Our Products

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED (ไฟฉุกเฉิน)

VZAA

– เป็นไฟฉุกเฉิน LED ที่ถอดออกได้

– VZAA มีความสว่างมากกว่าหลอดฮาโลเจนแบบเดิม ๆ

– เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่ายโดยติดตั้งอุปกรณ์

 

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ "Lighting Fixture"

หลอดเทียน LED

อุปกรณ์ติดตั้งไฟถนน LED

หลอด LED

อุปกรณ์ติดตั้งไฟถนน LED

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Lighting Fittings

หลอดไฟ LED ซีรี่ส์ไฟสีเหลือง

LED MR16

โคมตะแกรงติดลอย

โคมLEDป้องกันการระเบิด

ชุดป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพอากาศอุปกรณ์ส่องสว่างแบบ LED

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Lighting Fittings

อุปกรณ์LEDชนิดกันน้ำ (สำหรับไฟรักษาความปลอดภัย)

อุปกรณ์ติดตั้งหลอดไฟ LED

หลอด LED T8

โคมตะแกรงฝังฝ้า

โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Lighting Fittings

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Lighting Fittings

หลอด LED แบบป้องกันการระเบิด เพื่อการตรวจสอบภายใน (Tanklight)

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Flood Light