Our Products

หลอด LED

หลอด LED

มีความหลากหลายของความสว่างและอุณหภูมิสีตลอดจนราคาที่สมเหตุสมผล

– ประหยัดพลังงานได้ถึง 85%

– ชีวิตยาวนานกว่าเดิม 15 เท่า

– เปิดไฟ 100% ทันทีไม่มีเวลาอุ่นเครื่อง

– เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ปราศจากสารปรอทและต่ำ UV)

– ผลิตด้วยวัสดุที่มีคุณภาพสูงและระบายความร้อนได้เร็วที่สุด

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ "Lighting Fixture"

ชุดป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพอากาศอุปกรณ์ส่องสว่างแบบ LED

โคมLEDป้องกันการระเบิด

อุปกรณ์LEDชนิดกันน้ำ (สำหรับไฟรักษาความปลอดภัย)

LED MR16

โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Lighting Fittings

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Lighting Fittings

อุปกรณ์ติดตั้งหลอดไฟ LED

หลอดไฟ LED ซีรี่ส์ไฟสีเหลือง

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Lighting Fittings

หลอด LED T8

หลอด LED แบบป้องกันการระเบิด เพื่อการตรวจสอบภายใน (Tanklight)

อุปกรณ์ติดตั้งไฟถนน LED

อุปกรณ์ติดตั้งไฟถนน LED

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED (ไฟฉุกเฉิน)

โคมตะแกรงติดลอย

หลอดเทียน LED

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Lighting Fittings

โคมตะแกรงฝังฝ้า

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Flood Light