Our Products

อุปกรณ์ติดตั้งไฟถนน LED

WFLA-F

– DELGA-mini series มีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับแสงบนทางเท้า จึงสามารถพัฒนาสมรรถนะของอุตสาหกรรมชั้นนำให้แสงสว่างที่เหมาะกับโรงงาน

– ฝาครอบแก้วแข็งแรง มีความโปร่งใสและทนต่อสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม

– ฟังก์ชั่นการปรับค่าของฟลักซ์แสงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและอายุการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ "Lighting Fixture"

โคมตะแกรงฝังฝ้า

ชุดป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพอากาศอุปกรณ์ส่องสว่างแบบ LED

หลอดไฟ LED ซีรี่ส์ไฟสีเหลือง

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Lighting Fittings

หลอดเทียน LED

โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Lighting Fittings

หลอด LED แบบป้องกันการระเบิด เพื่อการตรวจสอบภายใน (Tanklight)

หลอด LED

อุปกรณ์ติดตั้งหลอดไฟ LED

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Lighting Fittings

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Lighting Fittings

โคมLEDป้องกันการระเบิด

หลอด LED T8

LED MR16

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED (ไฟฉุกเฉิน)

โคมตะแกรงติดลอย

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Flood Light

อุปกรณ์LEDชนิดกันน้ำ (สำหรับไฟรักษาความปลอดภัย)

อุปกรณ์ติดตั้งไฟถนน LED