Our Products

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Lighting Fittings

LZAB-V2

– สามารถแทนที่หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีอยู่ได้

– การปรับปรุงจากรุ่นก่อนหน้านี้ (LZAB Series): ทำใฟ้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในที่ดีกว่าถึง 20%

– ความสว่างเทียบเท่าหลอดนีออนเดี่ยวและคู่ มีให้เลือกตามความต้องการความสว่าง สามารถเลือกชนิดของการติดตั้งได้หลากหลาย

 

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ "Lighting Fixture"

โคมตะแกรงติดลอย

ชุดป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพอากาศอุปกรณ์ส่องสว่างแบบ LED

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED (ไฟฉุกเฉิน)

อุปกรณ์LEDชนิดกันน้ำ (สำหรับไฟรักษาความปลอดภัย)

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Lighting Fittings

หลอด LED

หลอด LED T8

อุปกรณ์ติดตั้งหลอดไฟ LED

อุปกรณ์ติดตั้งไฟถนน LED

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Lighting Fittings

หลอด LED แบบป้องกันการระเบิด เพื่อการตรวจสอบภายใน (Tanklight)

หลอดไฟ LED ซีรี่ส์ไฟสีเหลือง

อุปกรณ์ติดตั้งไฟถนน LED

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Flood Light

LED MR16

โคมตะแกรงฝังฝ้า

โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น

โคมป้องกันการระเบิดประเภท LED Lighting Fittings

หลอดเทียน LED

โคมLEDป้องกันการระเบิด