Our Products

เครื่องลามิเนต (รุ่นใหม่)

HGL-600

ไม่มีเครื่องเคลือบสูญญากาศ

- ไม่มีแรงเสียดทานระหว่างเครื่อง PET 

ความเรียบร้อยมีมากขึ้น

- ขจัดความแตกต่างของชิปโดยการตัดครึ่ง

- ลดแหล่งที่มาของสารอื่นการเอาตัวดำเนินการ

- ยับยั้งการกระเจิงของสารอื่นๆโดยการดูดอากาศออก