Our Products

เครื่องทำความสะอาด

CPA-06

 

ขจัดการกะจายของตัวต่อต้านชิป

– ไม่มีการเป่าลมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

– สามารถหยิบจับแผ่นกระดานบอร์ดได้บางเทียบเท่ากับขนาด 40 μm