Our Products

รางไวร์เวย์

รางไวร์เวย์

เป็นไวร์เวย์ชนิดขันสกรูที่ใช้สำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟหรือสายโทรศัพท์ภายในอาคาร สามารถเปิดฝาซ่อมแซมหรือเพิ่มเติมได้ง่าย ปิดล็อคฝาด้วยสกรูทำให้แข็งแรงไม่หลุดง่าย เคลือบผิวด้วยสีอีพ็อกซี่ มีให้เลือกหลายขนาดความยาว 4 ฟุต 8 ฟุต ขนาดพิเศษอื่น ๆ สามารถสั่งทำได้